...život so Sjögrenom je ako cesta púšťou. Ak chcete niečo vypestovať vo vyprahnutej zemi, musíte sa o ňu starať oveľa viac ako o bežnú zem a musíte ju poriadne zavlažovať. No zem okamžite vysychá a preto musíte zavlažovať a pomáhať jej stále znova a znova a znova a zno... Vyžaduje si to nekonečnú vytrvalosť a neustály boj, no napriek tomu to nikdy nevzdávajte, často práve v tých najťažších podmienkach vedia vyrásť tie najkrajšie kvety... (J.Čížová)

Na tomto blogu nájdete predovšetkým informácie o autoimunitnom ochorení, ktoré sa nazýva Sjögrenov syndróm, alebo tiež Sicca syndróm (sicca = suchý), prípadne sa používa len skratka Sjs. Nájdete tu aj zopár informácií o ochorení CFS (Chronický únavový syndróm), o osteoporóze a ďalších...

Účelom tohoto blogu nie je robiť reklamu jednotlivým produktom, ale len upozorniť na rôzne možnosti pomoci. A tiež nezaručujem odbornosť všetkých informácií, lebo nemám medicínske vzdelanie. Vychádzam len zo svojich skúseností a informácií, ktoré mi boli podané, a ktoré chcem posunúť ďalej v nádeji, že vám poslúžia k úžitku.

Zobraziť môj profil.

19. 3. 2009

CFS - Diagnostická kritéria


Holmesova kritéria pro CFS z r. 1988

Velká (hlavní) kritéria
1. Únava či snadná unavitelnost až vyčerpanost (nově vzniklá bez dřívějších obtíži , neodeznívající po odpočinku, snižující výkonnost pod 50% předešlé aktivity a trvající alespoň půl roku.
2. Vyloučení jiných možných příčin únavy (malignity, autoimunitní onemocnění, alergie, imunodeficity, lokalizované infekce, chronické a subakutní bakteriální nemoci, systémové mykózy, parazitárni nemoci, chronické psychiatrické nemoci dlouhodobé užívání léků, závislosti, působení toxických látek, chronické zánětlivé nemoci, neuromuskulární onemocnění, endokrinní onemocnění, aj.).
Malá (symptomová) kritéria
1. Zvýšená teplota, zimnice.
2. Bolesti v krku.
3. Citlivost až bolestivost krčních či axilárních uzlin.
4. Nevysvětlitelná generalizovaná svalová slabost.
5. Myalgie (svalové bolesti).
6. Celková únava (trvající 24 hod.) po dříve běžné námaze.
7. Bolesti hlavy.
8. Migrující artralgie bez otoků a zánětu.
9. Neuropsychické potíže (zapomnětlivost, podrážděnost, špatná koncentrace, deprese, zmatenost).
10. Poruchy spánku.
11. Náhlý vznik (hodiny až dny).
Fyzikální kritéria (objektivní příznaky)
1. Zvýšená teplota.
2: Nexsudativní faryngitida.
3. Zvětšené či citlivé lymfatické uzliny kolem kývačů nebo v axilách (2krát během 1 měsíce).
Pro diagnózu podle Holmese musí být splněna
1. Obě velká kritéria, 6 z 11 malých kritérií a 2 ze 3 fyzikálních kritérií.
2. Nebo obě velká kritéria a 8 z 11 malých, fyzikální nejsou k dispozici

Oxfordská kritéria pro diagnózu CFS z r. 1991

1. Hlavní příznak je únava.
2. Syndrom má určený začátek netrvá po celý život
3. Únava je těžká zneschopňujicí a postihující fyzické a duševní funkce.
4. Únava je přítomna minimálně 6 měsíců, během. kterých je přítomna minimálně 50 % času.
5. Ostatní příznaky mohou být přítomny zvláště myalgie poruchy spánku a nálady.
6. Touto definicí by měli být vyloučeni nemocní se zdravotními poruchami způsobující únavu, a to zjištěnými i v průběhu sledování.
7. Nemocní se stanovenou diagnózou schizofrenie maniodepresivní choroby toxikománie poruchy příjmu potravy prokázaným organickým onemocněním mozku, ostatní psychiatrickými onemocněními včetně depresivních a úzkostných poruch a hyperventilačního syndromu nejsou nezbytným důvodem k vyloučení.
Pozn.: Tato kriteria nejvíce znesnadnila odlišení CFS od ostatních chorob provázených výraznou únavou a výzkumníci pracující na seriózních studiích Oxfordská kriteria z důvodu nepřesnosti nepoužívají.

Fukudova kritéria pro CFS z r. 1994

1. Únava trvající déle než 6 měsíců.
2. Přítomnost 4 a více následujících příznaků:
- zhoršení paměti nebo koncentrace,
- bolesti v krku,
- bolestivé lymfatické uzliny,
- bolesti svalů,
- bolesti hlavy,
- neosvěžující spánek,
- neurologické a psychické potíže,
- zhoršení únavy po námaze.

Kriteria CDC = Centrum pro prevenci a kontrolu chorob podle oficiálních stránek CDC:

Pro stanovení diagnózy chronický únavový syndrom (CFS) musí pacient splňovat dvě kritéria:

1. mít těžkou chronickou únavu trvající šest měsíců nebo déle, přičemž jiné známé lékařské okolnosti (podmínky) jsou vyloučeny klinickou diagnózou a

2. souběžně vykazovat alespoň čtyři následující symptomy: podstatné zhoršení krátkodobé paměti nebo soustředěnosti, bolesti v krku, bolestivé mízní uzliny, bolesti svalů, bolesti více kloubů bez otoků nebo zarudnutí, bolesti hlavy nového typu, průběhu nebo prudkosti, spánek bez odpočinku, malátnost (”malaise”) po námaze trvající více než 24 hodin

Symptomy musejí přetrvávat nebo se opakovat během šesti nebo více po sobě následujících měsíců nemoci a nesmí časově předcházet únavě.

Přičemž termín "malaise" se vysvětluje jako "A feeling of general discomfort or uneasiness, an out-of-sorts feeling, often the first indication of an infection or other disease" (doslova ”všeobecný pocit potíží a neklidu (nepohody), pocit mrzutosti, často první příznak infekce nebo jiné nemoci), čili něco jako "chřipkový neklid".


Tato kritéria vycházejí z tzv. Fukudových kritérií

(Fukuda et al, The chronic fatigue syndrome: a comprehensive approach to its definition and study, Ann Intern Med,1994;121:953-59 - v r.1994 byla mezinárodní pracovní skupinou CFIDS expertů aktualizovaná tzv.Holmesova diagnostická kritéria z r.1988. Ačkoli byla navržená pro výzkumné účely, lékaři je používají jako diagnostické směrnice pro CFIDS.)

a jsou s předchozími téměř identická:

CFS je syndrom charakterizovaný únavou, která je:

 • lékařsky nevysvětlená
 • nového (způsobu) vypuknutí (?)
 • trvající alespoň šest měsíců
 • není výsledkem existující námahy
 • odpočinek nepřináší úlevu od této únavy
 • způsobuje podstatné omezení předchozích profesních, vzdělávacích, sociálních nebo osobních aktivit

  Navíc musí osoba vykazovat čtyři nebo více následující symptomy:

  • zhoršená paměť nebo soustředěnost
  • bolesti v krku
  • bolestivé krční (cervical) nebo podpažní (axillary) mízní uzliny
  • bolesti svalů (myalgia)
  • bolesti hlavy nového typu, průběhu nebo prudkosti
  • spánek bez odpočinku
  • malátnost po námaze (trvající více než 24 hodin)
  • bolesti více kloubů (bolest kloubů bez otoků nebo zarudnutí)

   Podmínky vylučující diagnózu CFS zahrnují: jiné lékařské choroby o kterých je známo, že způsobují únavu, výrazné depresivní onemocnění, medikaci, která způsobuje únavu jako vedlejší efekt, a alkoholovou nebo drogovou závislost.


V r. 2003 se objevila tzv. Kanadská kritéria
(Journal of Chronic Fatigue Syndrome, Vol. 11 (1) 2003.) Článek má 108 stran, samotná kritéria mají 30 stran. Zde je určitý zestručněný přehled těchto kritérií:

1. MALÁTNOST A ÚNAVA (vyčerpanost) PO NÁMAZE

Pokles fyzické a vnitřní energie, náhlá svalová a kognitivní únava, únava (vyčerpání) po námaze, malátnost nebo bolest a tendence ke zhoršování ostatních symptomů. Patologicky dlouhá doba na zotavení (více než 24 hodin). Symptomy zhoršeny jakoukoliv zátěží. Pacient musí mít výrazný stupeň nově propuknuté, nevysvětlené, přetrvávající nebo opakující se fyzické a vnitřní únavy, která podstatně snižuje úroveň jeho aktivit.

2. SPÁNKOVÁ DYSFUNKCE (porucha funkce)

Spánek bez odpočinku nebo špatná kvalita spánku, poruchy rytmu spánku.

3. BOLEST

Bolesti kloubů nebo bolesti svalů lékařské evidence bez zánětlivé odezvy otoku kloubů nebo zarudnutí. Bolesti mohou být pociťovány ve svalech, kloubech, nebo krku a někdy jsou ”putujícího” charakteru. Často dochází k bolestem hlavy nového typu, průběhu nebo prudkosti.

4. PŘÍTOMNOST DVOU NEBO VÍCE NEUROLOGICKÝCH/KOGNITIVNÍCH PROJEVŮ:

Popletenost, zhoršení soustředění a krátkodobé paměti, dezorientace, obtíže se zpracováním a kategorizací informací a s vybavováním slov, občasná dyslexie (potíže se čtením, psaním), optické/smyslové poruchy, dezorientace a poruchy pohybové koordinace, percepční a smyslové poruchy, ataxie (porucha hybnosti způsobená onemocněním nervového systému), svalová slabost, fascikulace (záškuby).
Mohou se vyskytovat příznaky přetížení: informační, kognitivní a smyslové přetížení, které může vést k opětovnému onemocnění nebo k úzkosti – např. světloplachost (fotofobie) a hypersenzitivita na hluk nebo emoční přetížení.

5. PŘÍTOMNOST JEDNOHO NEBO VÍCE VEGETATIVNÍCH/NEUROENDOKRINNÍCH/IMUNITNÍCH PŘÍZNAKŮ:

Vegetativní projevy: Ortostatická intolerance/neurálně podmíněná hypotenze, neurohypotonie, syndrom posturální ortostatické tachykardie (zrychlení srdeční činnosti ve vzpřímené poloze), zpožděná posturální hypotenze (zpožděné snížení tlaku po postavení se), závratě a točení hlavy, extrémní bledost, poruchy střev (syndrom dráždivých střev) nebo močového měchýře s problémy s vyměšováním nebo bez nich, zvýšená frekvence močení, bušení srdce se srdeční arytmií nebo bez ní, vazomotorická nestabilita (řízení zúžení či rozšíření cév) a nepravidelnosti v dýchání, námahová dyspnoe (dušnost).

Neuroendokrinní projevy: úbytek teplotní stability, nepřizpůsobivost na horko/zimu, anorexie nebo abnormální chuť k jídlu, významné změny váhy, hypoglykemie, snížená adaptace a tolerance vůči zátěži, zhoršování symptomů spojených se zátěží, pomalou regenerací a emoční labilitou.

Imunitní projevy: bolestivé mízní uzliny, bolesti v krku, symptomy jako u chřipky, obecná malátnost, získání nových alergií nebo změny stavu starých alergií a hypersenzitivita vůči medikacím nebo chemikáliím.

6. NEMOC PŘETRVÁVÁ NEJMÉNĚ 6 MĚSÍCŮ (pro děti 3 měsíce). Obvykle má akutní nástup se zřetelným počátkem, ale může být i pozvolný. Předběžnou diagnózu je možné stanovit dříve. Odchylky obyčejně vytvářejí shluky (množinu) symptomů, které jsou často pro daného jednice unikátní. Projevy mohou ”putovat” a s časem se měnit. Symptomy se zhoršují s námahou nebo stresem.

článok prevzatý z ME/CFS.cz
Německá verze:http://www.cfs-aktuell.de/Konsensdokument.pdf
Anglická originální verze: http://www.mefmaction.net/documents/journal.pdf