...život so Sjögrenom je ako cesta púšťou. Ak chcete niečo vypestovať vo vyprahnutej zemi, musíte sa o ňu starať oveľa viac ako o bežnú zem a musíte ju poriadne zavlažovať. No zem okamžite vysychá a preto musíte zavlažovať a pomáhať jej stále znova a znova a znova a zno... Vyžaduje si to nekonečnú vytrvalosť a neustály boj, no napriek tomu to nikdy nevzdávajte, často práve v tých najťažších podmienkach vedia vyrásť tie najkrajšie kvety... (J.Čížová)

Na tomto blogu nájdete predovšetkým informácie o autoimunitnom ochorení, ktoré sa nazýva Sjögrenov syndróm, alebo tiež Sicca syndróm (sicca = suchý), prípadne sa používa len skratka Sjs. Nájdete tu aj zopár informácií o ochorení CFS (Chronický únavový syndróm), o osteoporóze a ďalších...

Účelom tohoto blogu nie je robiť reklamu jednotlivým produktom, ale len upozorniť na rôzne možnosti pomoci. A tiež nezaručujem odbornosť všetkých informácií, lebo nemám medicínske vzdelanie. Vychádzam len zo svojich skúseností a informácií, ktoré mi boli podané, a ktoré chcem posunúť ďalej v nádeji, že vám poslúžia k úžitku.

Zobraziť môj profil.

24. 5. 2012

Denník (pokrač.)

Písala som nedávno o tom, že je dobré viesť si denník (článok nájdete v kategórii Život so Sjs). Ešte by som k tomu doplnila, že pre zjednodušenie opisu svojho zdravotného stavu je fajn vymyslieť si nejakú stupnicu. Ja napr. používam pri hodnotení bolesti alebo intenzity únavy takúto stupnicu:
  • mierna
  • mierna +
  • stred
  • stred +
  • veľká
  • max
Túto stupnicu som si vymyslela sama na základe toho, ako ja vnímam bolesť a únavu a ako ju dokážem rozlišovať/ohodnotiť. Vy si môžete vymyslieť vlastnú stupnicu, použiť výrazy, ktoré vám najlepšie vyhovujú a tak isto počet stupňov, aký vy dokážete pri bolesti alebo únave rozoznať. Používanie stupnice mi dosť zjednodušuje hodnotenie a vnímanie mojich zdravotných problémov, vyskúšajte to, možno to pomôže aj vám...