...život so Sjögrenom je ako cesta púšťou. Ak chcete niečo vypestovať vo vyprahnutej zemi, musíte sa o ňu starať oveľa viac ako o bežnú zem a musíte ju poriadne zavlažovať. No zem okamžite vysychá a preto musíte zavlažovať a pomáhať jej stále znova a znova a znova a zno... Vyžaduje si to nekonečnú vytrvalosť a neustály boj, no napriek tomu to nikdy nevzdávajte, často práve v tých najťažších podmienkach vedia vyrásť tie najkrajšie kvety... (J.Čížová)

Na tomto blogu nájdete predovšetkým informácie o autoimunitnom ochorení, ktoré sa nazýva Sjögrenov syndróm, alebo tiež Sicca syndróm (sicca = suchý), prípadne sa používa len skratka Sjs. Nájdete tu aj zopár informácií o ochorení CFS (Chronický únavový syndróm), o osteoporóze a ďalších...

Účelom tohoto blogu nie je robiť reklamu jednotlivým produktom, ale len upozorniť na rôzne možnosti pomoci. A tiež nezaručujem odbornosť všetkých informácií, lebo nemám medicínske vzdelanie. Vychádzam len zo svojich skúseností a informácií, ktoré mi boli podané, a ktoré chcem posunúť ďalej v nádeji, že vám poslúžia k úžitku. Akékoľvek pripomienky, postrehy, návrhy, otázky môžete písať sem:zobraziť môj profil

17. 10. 2012

LPRe - SMR a KLUB KĹBIK

Vážení priatelia,
oznamujeme Vám, že občianske združenie Liga proti reumatizmu – Sekcia mladých reumatikov (LPRe – SMR) so sídlom Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany bola po schválení Výročnou členskou schôdzou LPRe – SMR z dňa 08.07.2012 transformovaná a zaregistrovaná na Štatistickom úrade SR v Bratislave 03.08.2012 pod názvom Liga proti reumatizmu – Klub Kĺbik. Po zmene názvu zostávajú pôvodní štatutári, sídlo, IČO, číslo účtu, kontakty.


LPRe - KLUB KĹBIK
Predchodcom Klubu Kĺbik bola LPRe - SMR, ktorá oficiálne vznikla v roku 1998, jej členmi boli a sú mladí reumatici - členovia LPRe SR do 35 rokov. Z podobnej iniciatívy a potreby špecifikovať činnosť z ohľadom na potreby najmladších, vznikol v roku 2003 aj Klub Kĺbik pre deti do 18 rokov a ich rodičov, ktorý sa od augusta 2012 stal hlavnou značkou občianskeho združenia pre deti a mladých reumatikov, ktoré sa usiluje pomáhať rodinám i jednotlivcom s reumatickým ochorením.
Viac na stránke: www.mojareuma.sk