...život so Sjögrenom je ako cesta púšťou. Ak chcete niečo vypestovať vo vyprahnutej zemi, musíte sa o ňu starať oveľa viac ako o bežnú zem a musíte ju poriadne zavlažovať. No zem okamžite vysychá a preto musíte zavlažovať a pomáhať jej stále znova a znova a znova a zno... Vyžaduje si to nekonečnú vytrvalosť a neustály boj, no napriek tomu to nikdy nevzdávajte, často práve v tých najťažších podmienkach vedia vyrásť tie najkrajšie kvety... (J.Čížová)

Na tomto blogu nájdete predovšetkým informácie o autoimunitnom ochorení, ktoré sa nazýva Sjögrenov syndróm, alebo tiež Sicca syndróm (sicca = suchý), prípadne sa používa len skratka Sjs. Nájdete tu aj zopár informácií o ochorení CFS (Chronický únavový syndróm), o osteoporóze a ďalších...

Účelom tohoto blogu nie je robiť reklamu jednotlivým produktom, ale len upozorniť na rôzne možnosti pomoci. A tiež nezaručujem odbornosť všetkých informácií, lebo nemám medicínske vzdelanie. Vychádzam len zo svojich skúseností a informácií, ktoré mi boli podané, a ktoré chcem posunúť ďalej v nádeji, že vám poslúžia k úžitku. Akékoľvek pripomienky, postrehy, návrhy, otázky môžete písať sem:zobraziť môj profil

30. 5. 2013

KROK 2012

Milí priatelia, na začiatku mája bolo spustené tohtoročné hlasovanie Novinárskej pocty KROK 2012. Môžete si pozrieť, vypočuť a prečítať jednotlivé príspevky a zapojiť sa do hlasovania:
Novinárska pocta KROK 2012

Cieľom projektu Novinárska pocta KROK je spätne upozorniť na už publikované a uverejnené televízne, rozhlasové a printové príspevky s témou reuma a život s reumatickým ochorením. Nominované príspevky môžu pomôcť niekomu v ťažkých životných situáciách. Ponúkajú informácie i povzbudenie.
Opäť po roku chceme vzdať poctu novinárom – autorom príspevkov, ktorí šíria zaujímavé príbehy, informujú o nových formách liečby alebo sprostredkúvajú svoj zážitok so stretnutí s ľudským osudom, ktorý poznačilo ochorenie ľudovo nazvané „reuma“. Príspevky zbierame a archivujeme už od roku 2000. Počas uplynulých ročníkov Novinárskej pocty KROK boli vydané dva zborníky KROK 2008-2009 a KROK 2010-2011.
On-line hlasovaním na www.mojareuma.sk v rubrike KROK sa aj vaším pričinením postupne vygenerujú príspevky, ktoré najviac vystihujú túto problematiku.
Hlasovanie prebieha od 1. mája do konca septembra. V októbri 2013, pri príležitosti svetového dňa reumatizmu, bude súťaž vyhodnotená a autorom nominovaných príspevkov budú udelené ceny. (Viac o štatúte Novinárskej pocty KROK na stránke www.mojareuma.sk)