...život so Sjögrenom je ako cesta púšťou. Ak chcete niečo vypestovať vo vyprahnutej zemi, musíte sa o ňu starať oveľa viac ako o bežnú zem a musíte ju poriadne zavlažovať. No zem okamžite vysychá a preto musíte zavlažovať a pomáhať jej stále znova a znova a znova a zno... Vyžaduje si to nekonečnú vytrvalosť a neustály boj, no napriek tomu to nikdy nevzdávajte, často práve v tých najťažších podmienkach vedia vyrásť tie najkrajšie kvety... (J.Čížová)

Na tomto blogu nájdete predovšetkým informácie o autoimunitnom ochorení, ktoré sa nazýva Sjögrenov syndróm, alebo tiež Sicca syndróm (sicca = suchý), prípadne sa používa len skratka Sjs. Nájdete tu aj zopár informácií o ochorení CFS (Chronický únavový syndróm), o osteoporóze a ďalších...

Účelom tohoto blogu nie je robiť reklamu jednotlivým produktom, ale len upozorniť na rôzne možnosti pomoci. A tiež nezaručujem odbornosť všetkých informácií, lebo nemám medicínske vzdelanie. Vychádzam len zo svojich skúseností a informácií, ktoré mi boli podané, a ktoré chcem posunúť ďalej v nádeji, že vám poslúžia k úžitku. Akékoľvek pripomienky, postrehy, návrhy, otázky môžete písať sem:zobraziť môj profil

14. 9. 2015

KROK 2014, hlasujte

Od 1.5.2015 je spustené už tradičné každoročné hlasovanie v súťaži Novinárska pocta KROK, tentokrát za rok 2014. Jednotlivé príspevky si môžete prečítať, vypočuť, pozrieť na stránke mojareuma.sk. Hlasovanie bude prebiehať do 30.9.2015. 
Dovolím si citovať slová našej predsedníčky Janky Dobšovičovej Černákovej:
Nájdete tu tie naj... mediálne príspevky, ktoré boli uverejnené počas minulého roka na tému "reuma" alebo "život s reumatickým ochorením". Neprehliadnite a pozrite/pripomeňte si všetky nominované príspevky, a až potom vyberte v každej kategórii (printovej, rozhlasovej a televíznej) ten príspevok, ktorý Vás najviac osloví. Hlasovať môžete len raz v každej kategórii. Prideľte svoj hlas a informujte o tejto možnosti všetkých rodinných príslušníkov, priateľov, kolegov a známych, ...aby sme v októbri mohli vyhodnotiť reprezentatívnu súťaž a oceniť tie najlepšie články, relácie či reportáže, ktoré pomáhajú informovať pacientov i širokú verejnosť o špecifických problémoch ľudí s reumatickými ochoreniami.  

Podrobné info o Novinárskej pocte KROK sa dočítate tu
Štatút Novinárskej pocty KROK