...život so Sjögrenom je ako cesta púšťou. Ak chcete niečo vypestovať vo vyprahnutej zemi, musíte sa o ňu starať oveľa viac ako o bežnú zem a musíte ju poriadne zavlažovať. No zem okamžite vysychá a preto musíte zavlažovať a pomáhať jej stále znova a znova a znova a zno... Vyžaduje si to nekonečnú vytrvalosť a neustály boj, no napriek tomu to nikdy nevzdávajte, často práve v tých najťažších podmienkach vedia vyrásť tie najkrajšie kvety... (J.Čížová)

Na tomto blogu nájdete predovšetkým informácie o autoimunitnom ochorení, ktoré sa nazýva Sjögrenov syndróm, alebo tiež Sicca syndróm (sicca = suchý), prípadne sa používa len skratka Sjs. Nájdete tu aj zopár informácií o ochorení CFS (Chronický únavový syndróm), o osteoporóze a ďalších...

Účelom tohoto blogu nie je robiť reklamu jednotlivým produktom, ale len upozorniť na rôzne možnosti pomoci. A tiež nezaručujem odbornosť všetkých informácií, lebo nemám medicínske vzdelanie. Vychádzam len zo svojich skúseností a informácií, ktoré mi boli podané, a ktoré chcem posunúť ďalej v nádeji, že vám poslúžia k úžitku. Akékoľvek pripomienky, postrehy, návrhy, otázky môžete písať sem:zobraziť môj profil

13. 8. 2009

Xeroftalmia alebo Syndróm suchého oka


„Suché oko“ je klinickým prejavom suchého zápalu tak rohovky ako aj spojivky súčasne. Jedná sa o poruchu omývania povrchu oka slzami, ktoré vytvárajú tzv. trojvrstvový slzný film. Celkový objem sĺz môže byť znížený, alebo je narušený pomer jednotlivých zložiek slzného filmu. V oftalmologickej praxi je toto ochorenie označované rôznymi termínmi:
  • suché oko, syndróm suchého oka
  • sicca syndróm (sicca = suchý)
  • keratoconjunctivis sicca (= suchý zápal rohovky a spojivky)
  • Sjögrenov syndróm (nazývaný podľa lekára, ktorý túto poruchu popísal. Sjögrenov syndróm však zahŕňa aj ďalšie ťažkosti, napr. sucho v ústach a/alebo reumatizmus).
Pokračovanie článku s ďalšími podrobnými informáciami o prejavoch, príčinách, dôsledkoch, liečbe: Suché oko.sk