Na tomto blogu nájdete informácie o autoimunitnom reumatickom ochorení, ktoré sa nazýva Sjögrenov syndróm, prípadne Sicca syndróm (sicca = suchý), alebo sa používa skratka Sjs. Účelom blogu nie je robiť reklamu jednotlivým produktom, ale len upozorniť na rôzne možnosti pomoci. Zároveň nezaručujem odbornosť všetkých informácií, pretože nemám medicínske vzdelanie. Vychádzam len zo svojich skúseností a informácií, ktoré mi boli podané, a ktoré posúvam ďalej v nádeji, že vám poslúžia k úžitku...

21. 12. 2014

Skutočný pokoj je u Boha...

V poslednej dobe sa mi zdravotné problémy dosť komplikujú a oberajú ma o veľa času a energie. Koncom roku pribudlo aj zopár pracovných problémov. Preto chcem veľmi poďakovať všetkým, ktorí ma v tomto ťažkom období držali a podporovali. Obzvlášť tým, ktorí to časom nevzdali a naďalej mi dávajú najavo, že ma stále podporujú. Pretože to bude ešte boj na dlhú trať. A predovšetkým, najväčšia vďaka patrí môjmu nebeskému Otcovi, ktorý ma pevne drží vo svojom náručí a uprostred bojov mi dáva zakúšať aj drobné víťazstvá. Ďakujem!

V tejto chvíli túžim hlavne po odpočinku pre telo, dušu i ducha. Snáď sa počas najbližších dní konečne podarí na chvíľu sa zastaviť, všetky starosti odložiť bokom, len tak si vyložiť nohy, zobrať do rúk dobrú knihu a naberať sily... Prajem aj vám všetkým pokojné a požehnané vianočné sviatky, odpočinok od všetkých prác a starostí a len to najlepšie do nového roku 2015.