Na tomto blogu nájdete informácie o autoimunitnom reumatickom ochorení, ktoré sa nazýva Sjögrenov syndróm, prípadne Sicca syndróm (sicca = suchý), alebo sa používa skratka Sjs. Účelom blogu nie je robiť reklamu jednotlivým produktom, ale len upozorniť na rôzne možnosti pomoci. Zároveň nezaručujem odbornosť všetkých informácií, pretože nemám medicínske vzdelanie. Vychádzam len zo svojich skúseností a informácií, ktoré mi boli podané, a ktoré posúvam ďalej v nádeji, že vám poslúžia k úžitku...

12. 8. 2021

Pokus o obnovenie blogu

Milí čitatelia blogu,
ako iste viete, tento blog je už zopár rokov neaktívny. Akosi naň nebol čas ani energia. Ani teraz ich nie je nazvyš, no s odstupom času som sa predsa len rozhodla k blogu vrátiť.

Pre začiatok by som to tu chcela dať trošku do poriadku. Bude treba prečítať a dať do poriadku všetky uverejnené príspevky. Rada by som, aby tu boli pokiaľ možno aktuálne a využiteľné informácie, ale bude to nejaký čas trvať. Je to drobná, mravenčia práca, ale verím, že užitočná. Preto poprosím o trpezlivosť. Ďakujem!

Ak by ste chceli vedieť, čo sa za posledné roky v mojom živote udialo, prečo som nemala čas na takmer nič okolo Sjs, môžete si prečítať nový článok zo série Život exota. Nájdete ho na webovej stránke: mojareuma.sk/category/zivot-exota/